Begeleid en beschermd wonen

In ’t Zuider Stee aan de rand van Drachten en ’t Hem Stee in Hemrik bieden wij plaats aan mensen vanaf 18 jaar, die in meerdere of mindere mate begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Onze bewoners hebben allemaal een eigen appartement. Daarnaast zijn er groepsruimten waar men, afhankelijk van de individuele behoefte, elkaar kan ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie of thee. Samen eten kan ook.

Wij ondersteunen ook mensen die buiten onze locaties een woning hebben en die begeleiding nodig hebben. Zij kunnen gebruik maken van onze gezamenlijke voorzieningen en zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten, vakanties en andere leuke uitjes.

Voor diegenen die zelfstandig willen gaan wonen met of zonder ambulante begeleiding, maar die deze stap nog niet vol vertrouwen kunnen of durven te zetten, is er Huis 29. In dit door ons aangekochte woonhuis in de wijk De Wiken in Drachten, zijn op de bovenverdieping twee woonplekken voor (tijdelijke) bewoning ingericht. Op de benedenverdieping bevindt zich een inloophuis, waar zelfstandig wonende cliënten geregeld samenkomen voor een kopje koffie of een maaltijd.

Wij bieden

  • Kleinschalig begeleid wonen
  • Levensloopbestendige woningen
  • Een eigen appartement en gezamenlijke ruimtes
  • 24-uurs begeleiding, ook voor cliënten buiten ’t Zuider Stee en ‘t Hem Stee
  • Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ze - onder deskundige begeleiding - kunnen ontdekken wat hun grenzen zijn én waar hun kracht ligt!
Wat wij meer bieden

Wonen ’t Zuider Stee

’t Zuider Stee ligt tussen Drachten en Beetsterzwaag in een karakteristieke boerderij Lees verder

Wonen ’t Hem Stee

’t Hem Stee in Hemrik biedt ruimte aan 13 appartementen, waarvan vijf rolstoeltoegankelijk zijn... Lees verder

Leef!werk Dagbesteding

Bij ’t Zuider Stee zijn we trots op onze doe-cultuur. Wij vinden een zinvolle dagbesteding essentieel. Lees verder

Leef!hulp Ambulant

Als je met een beetje hulp prima op jezelf kunt wonen, dan maak je gebruik van onze Thuissteun. Lees verder