Volg de verbouwing van onze nieuwe locatie Beetsterzwaag

Wij bieden

  • Kleinschalig begeleid wonen;
  • Levensloopbestendige woningen;
  • Een eigen appartement en gezamenlijke ruimtes;
  • 24-uurs begeleiding, ook voor cliënten buiten de woonlocaties;
  • Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ze - onder deskundige begeleiding - kunnen ontdekken wat hun grenzen zijn én waar hun kracht ligt;
  • Wij zijn een christelijke organisatie.
Lees verder

Verscherpte preventiemaatregelen in verband met het Coronavirus

update: 20-03-2020
Vandaag, 20 maart, is de dag waarop wij bezoek op onze locaties ten zeerste af raden. Alleen bij hoge uitzondering kunnen we nog bezoek toelaten op een appartement. Bezoek in de algemene ruimtes is niet toegestaan. Uiteraard dienen alle bezoekers zich aan het hygiëneprotocol en de 1,5 meter afstand te houden.

Een bezoek van een cliënt aan familie mag (nog) wel, maar kan eventuele risico’s met zich mee brengen. Daarom neemt de begeleiding voor het bezoek contact met de familie op om ze hierop te attenderen. Mochten er familieleden zijn die hoesten/niezen of ook maar enige lichte verschijnselen hebben, dan mag de cliënt niet op bezoek komen om eventuele besmetting te voorkomen.

Mocht tijdens het bezoek een familielid ziek worden, dan dient de cliënt daar te blijven! Dit om eventuele besmetting niet naar de locatie over te dragen.

update: 19-03-2020
Wanneer een cliënt/bewoner klachten krijgt dan volgen wij de protocollen van de GGD en RIVM. Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om en zullen alle hygiëne maatregelen in acht nemen. Afhankelijk van de klachten zullen er verdere stappen bepaald worden.  

Zodra er gewijzigde maatregelen voor Nederland van kracht zijn, dan zullen wij daar ook in meegaan. Dit zal uiteraard in samenspraak gaan met de richtlijnen van de GGD en RIVM.

Bij ons heeft de continuïteit van zorg onze hoogste prioriteit. Wij denken met deze en onderstaande maatregelen onze zorg te kunnen waarborgen.

update: 13-03-2020
De cliënten op onze locaties zijn bijzonder kwetsbaar en ons personeel is onmisbaar. In dit kader hebben we besloten extra maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Met deze maatregelen willen we het bezoek aan onze locaties beperken om het aantal contactmomenten te verminderen.

Extra maatregelen ten aanzien van bezoek:
In het algemeen wordt aan iedereen verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te minimaliseren. Vanaf nu gelden bij ons de volgende bezoekregels:

- Een bezoeker mag: geen last hebben van luchtwegklachten of koorts of verkouden zijn / niet uit een besmet gebied komen / niet in aanraking zijn geweest met iemand met vastgesteld corona.
- Iedere bezoeker dient bij aanvang gebouw contact op te nemen met de begeleiding;
- Iedere bezoeker dient bij binnenkomst zich in te schrijven op de bezoekerslijst;
- Daarnaast vragen we alle bezoekers om bij binnenkomst eerst zijn/haar handen te wassen of de daarvoor bestemde hygiënische doekjes te gebruiken;
- Bezoeken zijn alleen toegestaan in de kamers en niet in de algemene ruimtes;
- Bezoekers dienen zoveel mogelijk afstand van mede-bewoners te houden;
- Indien er bezoekers zijn die niezen/hoesten dan is de begeleiding gemachtigd om deze bezoekers vriendelijk doch dringend te verzoeken om het terrein te verlaten.

Dagbesteding
Met ingang van 12-3-2020 is besloten dat onze cliënten/bewoners NIET meer naar de externe dagbesteding gaan.

Tevens is er afgesproken dat WOM (Werken Op Maat) vanaf deze datum dagbesteding op de locatie gaat geven. Op deze manier houden we de groepen van de dagbesteding kleiner, waardoor de kans op besmetting ook minimaal is.

Bovenstaande geldt tot nader order.

Nadere informatie

Mocht er nadere informatie zijn vanuit de GGD of het RIVM, dan wordt deze informatie uiteraard zo spoedig mogelijk gedeeld op deze pagina en onze sociale media kanalen.

We beseffen dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Op dit moment zijn echter de gezond- en veiligheid van de mensen aan wie wij zorg geven en die van onze medewerkers onze primaire zorg.

We hopen dan ook op uw begrip en verzoeken u met klem zich aan bovenstaande te houden.
-------------------------------------------------------------------------

Begeleid en beschermd wonen
Op vier locaties - ’t Zuider Stee aan de rand van Drachten, De Remise in het centrum van Drachten, ’t Hem Stee in Hemrik en Merkelân in Beetsterzwaag bieden we plaats aan mensen -vanaf 18 jaar- die in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen. Op dit moment hebben wij nog enkele plekken beschikbaar! Neem bij interesse contact met ons op via 0512-355718.

Onze bewoners hebben allemaal een eigen appartement. Daarnaast zijn er groepsruimten waar men, afhankelijk van de individuele behoefte, elkaar kan ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie of thee. Samen eten kan ook.

Mensen die zelfstandig wonen, maar dat (nog) niet helemaal alleen kunnen, bieden wij zogenaamde ambulante ondersteuning. Zij worden door onze begeleiders thuis bezocht en kunnen daarnaast gebruik maken van onze gezamenlijke voorzieningen. Ze zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten, vakanties en andere leuke uitjes.

Voor diegenen die zelfstandig willen gaan wonen met of zonder ambulante begeleiding, maar die deze stap nog niet vol vertrouwen kunnen of durven te zetten, is er Huis 29. In dit door ons aangekochte woonhuis in de wijk De Wiken in Drachten, zijn op de bovenverdieping twee woonplekken voor (tijdelijke) bewoning ingericht. Op de benedenverdieping bevindt zich een inloophuis, waar zelfstandig wonende cliënten geregeld samenkomen voor een kopje koffie of een maaltijd

Kwaliteit
Sinds 2016 is ’t Zuider Stee in het bezit van het Gouden PREZO Kwaliteitskeurmerk. De laatste 2 jaar hebben we een tussentijdse audit gehad en ook deze audits zijn steeds positief geweest. Vanaf eind 2019 hebben we te maken met PREZO Care en een waarde gerichte participatie door de auditoren.

Stichting Perspekt heeft van 6 november 2019  t/m 13 januari 2020 een audit gehouden bij ’t Zuider Stee. Zij hebben het keurmerk Prezo Care aan ’t Zuider stee toegekend. Waar we erg blij mee zijn!

Wonen ’t Zuider Stee

’t Zuider Stee ligt tussen Drachten en Beetsterzwaag in een karakteristieke boerderij

Lees verder

Wonen ’t Hem Stee

’t Hem Stee in Hemrik biedt ruimte aan 13 appartementen, waarvan vijf rolstoeltoegankelijk zijn...

Lees verder

Wonen De Remise

Aan de rand van het gezellige centrum van Drachten werd een voormalig kantoorpand omgebouwd tot 21 eigentijdse appartementen.

Lees verder

Wonen Merkelân

Aan de rand van het gezellige Beetsterzwaag ligt locatie 'Merkelân'. Een karakteristiek pand met 31 appartementen.

Lees verder

Huis 29

In de wijk De Wiken in Drachten hebben we een huis aangekocht voor diegenen die zelfstandig willen gaan wonen, maar deze stap nog wat te groot vinden.

Lees verder

Werk Op Maat

Bij ’t Zuider Stee zijn we trots op onze doe-cultuur. Wij vinden een zinvolle dagbesteding essentieel.

Lees verder

Leef!hulp Ambulant

Als je met een beetje hulp prima op jezelf kunt wonen, dan maak je gebruik van onze Thuissteun.

Lees verder