Wij bieden

  • Kleinschalig begeleid wonen;
  • Levensloopbestendige woningen;
  • Een eigen appartement en gezamenlijke ruimtes;
  • 24-uurs begeleiding, ook voor cliënten buiten de woonlocaties;
  • Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ze - onder deskundige begeleiding - kunnen ontdekken wat hun grenzen zijn én waar hun kracht ligt;
  • Wij zijn een christelijke organisatie.
Lees verder

't Zuider Stee is onderdeel van Eleos

Vanaf 1 januari 2021 maakt ’t Zuider Stee deel uit van Eleos. De integratie van ’t Zuider Stee in Eleos zorgt voor versterking van het inhoudelijk zorgaanbod van ’t Zuider Stee. We kunnen bewoners met psychische klachten makkelijker en beter ondersteunen. De lijn naar behandeling is korter, medewerkers van het behandelteam van Drachten ontvangen cliënten aan de Morra en kunnen wanneer nodig ook op één van de locaties langs  komen. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en houding, mensen helpen met hun psychische problematiek. Wij geloven dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen van klachten of ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief.

Meer informatie vindt u op Eleos.nl

Begeleid en beschermd wonen

Op vier locaties - ’t Zuider Stee aan de rand van Drachten, De Remise in het centrum van Drachten, ’t Hem Stee in Hemrik en Merkelân in Beetsterzwaag bieden we plaats aan mensen -vanaf 18 jaar- die in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen.

Onze bewoners hebben allemaal een eigen appartement. Daarnaast zijn er groepsruimten waar men, afhankelijk van de individuele behoefte, elkaar kan ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie of thee. Samen eten kan ook.

Mensen die zelfstandig wonen, maar dat (nog) niet helemaal alleen kunnen, bieden wij zogenaamde ambulante ondersteuning. Zij worden door onze begeleiders thuis bezocht en kunnen daarnaast gebruik maken van onze gezamenlijke voorzieningen. Ze zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten, vakanties en andere leuke uitjes.

Voor diegenen die zelfstandig willen gaan wonen met of zonder ambulante begeleiding, maar die deze stap nog niet vol vertrouwen kunnen of durven te zetten, is er Huis 29. In dit door ons aangekochte woonhuis in de wijk De Wiken in Drachten, zijn op de bovenverdieping twee woonplekken voor (tijdelijke) bewoning ingericht. Op de benedenverdieping bevindt zich een inloophuis, waar zelfstandig wonende cliënten geregeld samenkomen voor een kopje koffie of een maaltijd.