Wij bieden

  • Kleinschalig begeleid wonen;
  • Levensloopbestendige woningen;
  • Een eigen appartement en gezamenlijke ruimtes;
  • 24-uurs begeleiding, ook voor cliënten buiten de woonlocaties;
  • Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ze - onder deskundige begeleiding - kunnen ontdekken wat hun grenzen zijn én waar hun kracht ligt;
  • Wij zijn een christelijke organisatie.
Lees verder

Besluit tot overdracht

Met trots startten wij, Erma Brouwers en George Krans, in 2007 met ’t Zuider Stee als kleinschalige zorgorganisatie. Geleidelijk is ’t Zuider Stee uitgegroeid tot een volwassen organisatie, met meerdere locaties, een sterke (christelijke) identiteit en met behoud van het kleinschalige karakter. Met het bereiken van volwassenheid achten wij ’t Zuider Stee klaar voor de volgende fase gericht op het verder bestendigen van de toekomst van onze mooie organisatie.

Middels dit schrijven willen wij u informeren over ons besluit tot overdracht van ’t Zuider Stee B.V., waarbij ’t Zuider Stee als apart label en separate juridische entiteit wordt gepositioneerd onder Stichting Eleos. Eleos is een landelijk werkende christelijke GGZ-organisatie.

Lees meer

Begeleid en beschermd wonen

Op vier locaties - ’t Zuider Stee aan de rand van Drachten, De Remise in het centrum van Drachten, ’t Hem Stee in Hemrik en Merkelân in Beetsterzwaag bieden we plaats aan mensen -vanaf 18 jaar- die in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen.

Onze bewoners hebben allemaal een eigen appartement. Daarnaast zijn er groepsruimten waar men, afhankelijk van de individuele behoefte, elkaar kan ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie of thee. Samen eten kan ook.

Mensen die zelfstandig wonen, maar dat (nog) niet helemaal alleen kunnen, bieden wij zogenaamde ambulante ondersteuning. Zij worden door onze begeleiders thuis bezocht en kunnen daarnaast gebruik maken van onze gezamenlijke voorzieningen. Ze zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten, vakanties en andere leuke uitjes.

Voor diegenen die zelfstandig willen gaan wonen met of zonder ambulante begeleiding, maar die deze stap nog niet vol vertrouwen kunnen of durven te zetten, is er Huis 29. In dit door ons aangekochte woonhuis in de wijk De Wiken in Drachten, zijn op de bovenverdieping twee woonplekken voor (tijdelijke) bewoning ingericht. Op de benedenverdieping bevindt zich een inloophuis, waar zelfstandig wonende cliënten geregeld samenkomen voor een kopje koffie of een maaltijd

Kwaliteit
Sinds 2016 is ’t Zuider Stee in het bezit van het Gouden PREZO Kwaliteitskeurmerk. De laatste 2 jaar hebben we een tussentijdse audit gehad en ook deze audits zijn steeds positief geweest. Vanaf eind 2019 hebben we te maken met PREZO Care en een waarde gerichte participatie door de auditoren.

Stichting Perspekt heeft van 6 november 2019  t/m 13 januari 2020 een audit gehouden bij ’t Zuider Stee. Zij hebben het keurmerk Prezo Care aan ’t Zuider stee toegekend. Waar we erg blij mee zijn!