Ambulante hulp/begeleiding

Wie met een beetje hulp van buitenaf prima op zichzelf kan wonen, kan gebruik maken van onze ambulante hulp/begeleiding. Deze hulp richt zich globaal op drie gebieden:

  • Praktisch (bijvoorbeeld koken of persoonlijke verzorging);
  • Financieel (omgaan met eigen budget, contact met instanties);
  • Sociaal/Emotioneel (vrije tijd en omgang met bijvoorbeeld vrienden en buren).

Praktisch en Concreet

Er wordt een inventarisatie gedaan om te kijken waar behoefte aan is en of wij daar in kunnen voorzien. Vervolgens zal een speciaal hiervoor opgeleide medewerker samen met de cliënt doelen vaststellen en afspraken maken over de te bieden ondersteuning.

De geboden hulp is praktisch en concreet en wordt volledig op de vraag van de cliënt afgestemd. Doordat we met een vast aanspreekpunt werken is het traject overzichtelijk en wordt de continuïteit gegarandeerd. Er is 24 uur per dag hulpverlening beschikbaar. Cliënten kunnen ook deelnemen aan evenementen of uitjes en op onze locaties komen eten.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor nadere informatie.