Bezoek

Vanaf woensdag 1 juli is de bezoekerslimiet opgeheven. We volgen hiermee de landelijke richtlijn voor bezoek aan zorglocaties. De locatie moet wel vrij zijn van besmetting met het coronavirus. 

Om het coronavirus buiten de deur te houden, heeft 't Zuider Stee een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoekers. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.

 • Bezoek is op afspraak. Het is niet toegestaan om ‘zomaar’ even langs te komen;
 • Elke bezoeker dient zich aan- en af te melden bij de begeleiding;
 • Elke bezoeker dient zich op de bezoekerslijst in te schrijven;
 • De bezoekduur is gelimiteerd in tijd (1-2 uur);
 • Bezoekers hebben geen coronaklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts;
 • Bezoekers houden zich te alle tijden aan het hygiëneprotocol en de 1,5 meter afstand;
 • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement of buiten;
 • Bezoekers mogen geen gebruik maken van sanitaire-en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes;
 • Indien bezoeker gebruik maakt van het sanitair in het appartement van bewoner, dan dient de bezoeker deze na afloop te reinigen met daarvoor bedoeld desinfecterend schoonmaakmiddel;
 • Bezoek komt niet in de buurt van andere bewoners en blijft op 1.5 meter afstand van medewerkers en visa versa;
 • Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen met 1.5 meter afstand, vermijd dan publieke en openbare ruimtes;
 • Bewoners die klachten hebben, geldt een bezoekverbod. Pas na 48 uur wanneer de klachten zijn verdwenen mag er weer bezoek komen;

Op extern bezoek

 • Onze bewoners mogen vanaf 1 juli externen bezoeken. Wel wordt bijgehouden waar de bewoners naartoe gaan.
 • Het is weer toestaan om naar de kerk te gaan. In elke kerk wordt het Corona protocol gevolgd, waar iedereen zich aan dient te conformeren.