Bezoek

Vanaf 11 mei laten wij weer mondjesmaat bezoek toe.
Wel zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Bezoek is alleen op afspraak. Het is niet toegestaan om ‘zomaar’ even langs te komen;
 • Per dag mogen er 2 externen binnen de woonvorm op bezoek komen bij 1 bewoner;
 • Elke bezoeker dient zich aan- en af te melden bij de begeleiding;
 • Elke bezoeker dient zich op de bezoekerslijst in te schrijven;
 • De bezoekduur is gelimiteerd in tijd (1-2 uur);
 • Bezoekers hebben geen coronaklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts;
 • Bezoekers houden zich te alle tijden aan het hygiëneprotocol en de 1,5 meter afstand;
 • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement of buiten;
 • Bezoekers mogen geen gebruik maken van sanitaire-en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes;
 • Indien bezoeker gebruik maakt van het sanitair in het appartement van bewoner, dan dient de bezoeker deze na afloop te reinigen met daarvoor bedoeld desinfecterend schoonmaakmiddel;
 • Bezoek komt niet in de buurt van andere bewoners en blijft op 1.5 meter afstand van medewerkers en visa versa;
 • Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen met 1.5 meter afstand, vermijd dan publieke en openbare ruimtes;
 • Bewoners die klachten hebben, geldt een bezoekverbod. Pas na 48 uur wanneer de klachten zijn verdwenen mag er weer bezoek komen;

Op extern bezoek

 • Onze bewoners mogen vanaf 1 juni, maximaal 1 keer per week, op bezoek gaan. Tijdens het bezoek mag er geen andere visite langskomen / bijkomen (met uitzondering van huisgezin).
 • De bewoner kan een keuze maken om naar ouders te gaan, of naar broer of zus, of vriend of vriendin.
 • Tijdens het bezoek mogen er geen grote activiteiten ondernomen worden, te denken valt aan winkelen, dierentuin bezoek, bioscoopbezoek, bij anderen op bezoek gaan en/ of andere uitgaansgelegenheden.
 • Uiteraard mag er wel gewandeld worden.
 • Logeren is alleen toegestaan als er sprake is van extreme heimwee of psychische onrust. Een verzoek hiervoor kan bij de begeleiding ingediend worden. De begeleiding zal dit aan het ‘coronateam’ voorleggen. De uitkomst zal z.s.m. teruggekoppeld worden.
 • Cliënten die nu elders verblijven, mogen weer thuis in hun appartement komen. Wel dient cliënt van tevoren even contact met de begeleiding op te nemen.