Bezoek

Sinds de verscherpte maatregelen rondom het Corona virus volgt hier een update over de bezoekersregeling van 't Zuider Stee die ingaat per 22 januari 2021. Bezoekers blijven welkom, echter onder de volgende voorwaarden:

 • Bezoek is op afspraak. Het is niet toegestaan om ‘zomaar’ even langs te komen;
 • Bezoekers dienen voor het bezoek contact op te nemen met de begeleiding. Er is 1 vaste bezoeker toegestaan, maximaal 2 bezoekers bij bijzondere situaties. Bezoekers dienen voor het bezoek contact op te nemen met de begeleiding.
 • Merkelan + Remise: maximaal 3 bezoekers per dag - Zuid + Hemstee: maximaal 2 bezoekers per dag.
 • Elke bezoeker dient zich aan- en af te melden bij de begeleiding;
 • Bezoekers mogen alleen via de hoofdingang binnen komen, het dragen van een mondkapje is verplicht;
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst!
 • Elke bezoeker dient zich op de bezoekerslijst in te schrijven met naam en telefoonnummer;
 • Bezoekers hebben geen coronaklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts;
 • Bezoekers zijn in de afgelopen 2 weken niet in contact geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus en zijn niet in oranje/rode risicogebieden geweest;
 • Bezoekers houden zich te alle tijden aan het hygiëneprotocol en de 1,5 meter afstand;
 • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement maar het liefst buiten;
 • Bezoekers mogen geen gebruik maken van sanitaire-en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes;
 • Indien bezoeker gebruik maakt van het sanitair in het appartement van bewoner, dan dient de bezoeker deze na afloop te reinigen met daarvoor bedoeld desinfecterend schoonmaakmiddel;
 • Bezoek komt niet in de buurt van andere bewoners en blijft op 1.5 meter afstand van medewerkers en visa versa;
 • Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen met 1.5 meter afstand, vermijd dan publieke en openbare ruimtes;
 • Bewoners die klachten hebben, geldt een bezoekverbod. Pas na 48 uur wanneer de klachten zijn verdwenen mag er weer bezoek komen;
 • Bezoek is niet toegestaan wanneer er klachten zijn, onze medewerkers mogen dan het bezoek weigeren.

Op extern bezoek / uit logeren:

 • Onze bewoners mogen nog steeds bij familie en andere verwanten op bezoek. Wel wordt bijgehouden waar de bewoners naartoe gaan en wordt er verwacht dat ook daar de RIVM maatregelen gevolgd worden;
 • Het is toegestaan om naar de kerk te gaan. In elke kerk wordt het Corona protocol gevolgd, waar iedereen zich aan dient te conformeren;
 • Bewoner mag alleen op bezoek gaan wanneer hij/zij EN de familie/verwanten geen klachten hebben. Dit dient de Persoonlijk begeleider op voorhand uit te vragen;
 • Op bezoek gaan is alleen toegestaan wanneer niet het maximaal aantal personen overschreven wordt;
 • Bewoner mag te allen tijde terugkeren naar de locatie MITS hij/zij klachtenvrij is. Wanneer er klachten zijn die duiden op het Covid-19 virus, dient de bewoner zich eerst te laten testen alvorens terug te keren naar de locatie;
 • Logeren bij vaste verwanten (of relevante anderen) is tot nader order niet toegestaan.