Hulp - Hulpmiddelen

Hulp
In tijden van crisis is alle hulp welkom. Indien u een bijdrage wilt leveren op onze woonvormen, dagbesteding of op wat voor manier dan ook, laat het ons dan weten. U kunt een e-mail sturen naar t.declerck@zuiderstee.nl. Graag in de e-mail aangeven op welke termijn en voor hoeveel uur per week u beschikbaar bent. Vertel ons in de e-mail ook even kort welke ervaring u heeft, zodat we kunnen kijken of en waar we uw hulp kunnen inzetten.
In ieder geval alvast bedankt voor de (eventuele) aanmelding, we waarderen uw reactie enorm

Hulpmiddelen
Mocht een bewoner bij ons besmet raken met het coronavirus dan dienen wij te beschikken over onder andere mondkapjes, schorten en handschoenen. Op dit moment zijn deze hulpmiddelen erg schaars. Daarom willen wij u vragen of u, of misschien kent u iemand in uw netwerkt, ons aan deze hulpmiddelen kan helpen. Laat het ons weten via  t.declerck@zuiderstee.nl.