Laatste update

Het kabinet heeft dinsdag 19 mei besloten dat er een aantal coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld met ingang van 1 juni 2020. Voor onze bewoners kunnen we deze versoepelingen niet allemaal overnemen, wel zijn er een aantal versoepelingen die we door voeren. De bewoners, familie en/of verwanten zijn inmiddes op de hoogte van de versoepelingen binnen 't Zuider Stee.

Per 1 juli zullen we verder kijken wat de ontwikkelingen zijn en daarna maken we eventuele nieuwe beslissingen.

Al onze locaties zijn nog steeds 'coronavirus' vrij, en daar zijn we zeer dankbaar voor! 
We horen om ons heen echter ook andere berichten. Het kan zijn dat we tot nu toe gewoon geluk hebben gehad. Maar het is ook zo dat we het risico op een besmetting aanzienlijk verkleinen door ons samen te houden aan de geldende maatregelen. Hou vol!

Mocht u vragen hebben over het coronavirus, kijk dan op onderstaande webste: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook in deze crisistijd staan de zorgmedewerkers weer klaar en werkt iedereen in de zorg onafgebroken door. Maar eigenlijk, DE  ZORG, zijn we samen! Iedereen met zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid, woon en werkachtig bij ’t Zuider Stee.

Het vraagt veel van ons allemaal en het einde is nog niet in zicht. We hebben elkaar, als bewoners en medewerkers, familie en vrienden, nu extra nodig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Laten we samen de komende tijd kijken hoe we elkaar kunnen helpen, ondersteunen en bemoedigen. 

Vergeet niet: ‘zelfs als niemand een arm om je heen mag slaan, omarmt God jou met zijn liefde’.