Besluit tot overdracht

Met trots startten wij, Erma Brouwers en George Krans, in 2007 met ’t Zuider Stee als kleinschalige zorgorganisatie. Geleidelijk is ’t Zuider Stee uitgegroeid tot een volwassen organisatie, met meerdere locaties, een sterke (christelijke) identiteit en met behoud van het kleinschalige karakter. Met het bereiken van volwassenheid achten wij ’t Zuider Stee klaar voor de volgende fase gericht op het verder bestendigen van de toekomst van onze mooie organisatie.

Middels dit schrijven willen wij u informeren over ons besluit tot overdracht van ’t Zuider Stee B.V., waarbij ’t Zuider Stee als apart label en separate juridische entiteit wordt gepositioneerd onder Stichting Eleos. Eleos is een landelijk werkende christelijke GGZ-organisatie.

’t Zuider Stee en Eleos delen de christelijke identiteit als fundament van waaruit beide organisaties continu bouwen aan het vormgeven en ontwikkelen van een inclusieve, christelijke organisatie (van christenen voor iedereen).

De vervlechting van ’t Zuider Stee en  Eleos komt op natuurlijke wijze tot stand waarbij synergie de boventoon voert. Uit onze zorgvuldige analyse blijkt dat de overdracht van ’t Zuider Stee louter positieve gevolgen heeft voor onze cliënten. Zij krijgen toegang tot het rijke behandelaanbod van Eleos. Tegelijkertijd verandert hun woon- en leefsituatie niet, worden er geen personele mutaties verwacht en blijven cliënten dezelfde gezichten zien in de directe cliëntenzorg. Voor de medewerkers van ’t Zuider Stee heeft de overdracht weinig gevolgen. Het vertrek van de huidige bestuurders wordt opgevangen door Dick van Hoek, manager van Eleos.

Tot slot het volgende. Bij de start van ’t Zuider Stee kozen wij bewust voor een vogel in ons logo. Een vogel is afkomstig uit het warme nest dat wij als organisatie willen bieden. Een vogel staat ook voor de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Tot slot symboliseren de beschermende vleugels van de vogel geborgenheid, juist voor mensen die kwetsbaar zijn en tijdelijk of permanent bescherming nodig hebben.

Inmiddels is onze vogel uitgegroeid tot een prachtige zwerm vogels. En dit is een mooie constatering, want juist organisaties die lijken op een zwerm vogels zijn klaar voor de toekomst. En wel hierom. Een zwerm vogels staat voor verbinding, want als er iets gebeurt in de directe omgeving van de zwerm dan reageert de zwerm als één geheel. Een zwerm vogels staat ook voor gedeeld leiderschap. De vogels delen beurtelings de verantwoordelijkheid en het initiatief om op kop te vliegen en daarmee de zwerm op koers te houden. Een zwerm vogels is het symbool voor gemeenschappelijke ambitie. Immers, zonder eenzelfde doel voor ogen kan de zwerm vogels niet bestaan. Ten slotte, en dit is misschien wel de belangrijkste eigenschap, staat een zwerm vogels voor teamwork. Enkel wanneer alle vogels hun krachten bundelen kunnen prestaties worden neergezet die een enkeling alleen nooit kan bereiken.

’t Zuider Stee is van een mooie, enkele vogel uitgegroeid tot een prachtige zwerm vogels. Als zwerm van vogels kan en gaat ’t Zuider Stee de toekomst aan, op basis van verbinding, gedeeld leiderschap en teamwork, en met een gemeenschappelijke ambitie voor ogen. Hierop kunnen vertrouwen is een aangename geruststelling.

Erma Brouwers en George Krans
Bestuurders