Missie

Missie

Missie
ZuiderStee creëert een fijne leefsituatie waar mensen zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners en cliënten beslissen zoveel mogelijk over invulling van hun eigen leven. Wij ondersteunen hen bij de keuzes die zij kunnen maken. Vanuit ons christelijk geloof werken we met elkaar aan hoop en herstel van het gewone leven.

Visie
ZuiderStee wil mensen helpen om te herstellen. Ons idee is dat je niet te veel vóór mensen moet zorgen, maar dat je er voor zorgt dat zij voor zichzélf kunnen en willen zorgen.

We gaan uit van een  ‘Ja, tenzij’ cultuur, een constructieve en op verandering gerichte manier van werken waarmee we ruimte geven aan verbeteringen die bijdragen aan een goede leef- en woonomgeving van de cliënt. Daarom zijn in de visie van ZuiderStee zijn drie concepten leidend:  Herstelvisie, Eigen Regie en Driehoekskunde[1].

Cliëntbelofte
Bij ZuiderStee ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. Wij gaan uit van een goede samenwerking tussen jou en voor jou belangrijke anderen en medewerkers. Dat betekent dat we altijd proberen om ideeën of wensen van jou en voor jou belangrijke anderen, uit te werken voor een fijne leefsituatie.

Kernwaarden

Betrokken
Jouw verhaal raakt ons! Daarom willen we betrokken zijn op jouw leven en je helpen op je eigen weg.

Samen
We zijn met elkaar verbonden door geloof, hoop en liefde. We kennen en begrijpen jouw achtergrond. In de begeleiding is er daarom ruimte om te praten over het geloof. Ook willen we graag met betrokkenen, kerk en ketenpartners, verbonden zijn.

Gelijkwaardig
We zijn allemaal mensen en herkennen elkaars kwetsbaarheid. Daarom komen we naast je staan op jouw weg. We geloven dat dat zorgt voor vertrouwen en bevorderend is voor herstel.

Open
Iedereen is welkom. Wij proberen niet in hokjes te denken. Wij werken inclusief waardoor cliënten ongeacht hun problematiek samen kunnen leven en wonen. Dat geeft een bijzondere dynamiek waarbij cliënten elkaar ook kunnen ondersteunen en niet alleen hulpvrager zijn.

Vernieuwend
Ideeën om de zorg te verbeteren proberen we uit. We geloven niet in standaardoplossingen. Wij organiseren de zorg rondom de cliënt vanuit de herstelbenadering. En we doen graag iets extra’s voor doelen en dromen van onze bewoners en cliënten. We zetten in op bevordering van de deskundigheid van alle medewerkers.

[1] Driehoekskunde beschrijft de ideale verhouding tussen cliënt, verwant en hulpverlener.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world