De rol van de manager

Managers zijn in dit geheel veel meer onderdeel van de stroom. Zij staan vooral voor de taak om de juiste context te scheppen, in plaats van controle en beheersing te genereren. Leiderschap houdt dan mede in dat er een verhaal is dat anderen in staat stelt coherent te denken en te handelen. Op deze manier kan er een gezamenlijk verhaal ontstaan dat richting geeft aan ervaringen en deze betekenisvol maakt. Om dit te bereiken is er een type manager nodig dat in staat is om de centrale waarden en betekenissen zelf uit te dragen.