Eigenwaarde cliënt

De nadruk op menselijk geluk, levensloopbestendigheid, empathisch design, de extended family, eigenwaarde, excitement, het ´use it or lose it´-principe en de ja-cultuur hanteren we als uitgangspunt. Er is ruimte voor levensbeschouwelijke fundering in begrippen als gelijkwaardigheid, diversiteit, duurzaamheid en authenticiteit. Men erkent dat zorg en welzijn met normen en waarden te maken hebben en zoekt middelen en vormen om daarmee om te gaan.

Mensen hebben elkaar nodig. Daarbij gaat het niet om medelijden, dat mensen soms eerder krenkt dan steunt, en zeker niet om betutteling. Het gaat om kleine verbeteringen, gedragen door eigen vindingrijkheid van cliënten en medewerkers. Mensen kunnen beter gesteund worden in het aanboren van hun eigen krachtbronnen en in staat worden gesteld zichzelf te helpen.