Het zorgconcept

De basis van zorg is een houding van ‘zorg hebben om’, die van de zorggever aandachtige betrokkenheid vraagt voor de echte noden en behoeften van de mensen om hem heen. Het tweede facet van de zorgrelatie is het ‘zorg dragen voor’. Hier gaat het om het nemen van de verantwoordelijkheid  om iets te doen aan de gesignaleerde behoefte.

Ons idee is dat je niet te veel vóór mensen moet zorgen, maar dat je er voor zorgt dat zij voor zichzélf kunnen en willen zorgen. Te veel zorg is volgens ons erger dan te weinig zorg. ‘Use it or lose it’ is een uitspraak die hier goed past. Met andere woorden: dat wat je niet gebruikt, gaat gemakkelijk verloren.

Een belangrijk deel van ons organisatieconcept is creativiteit, het vermogen om te vernieuwen. Wij werken continu aan het verhogen van de kwaliteit van onze instelling en diensten door het zo te organiseren dat de potentiële vindingrijkheid en in het verlengde daarvan het potentieel aan creativiteit van alle medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers aangeboord wordt en een goede voedingsbodem krijgt. Het elimineren van creativiteitskillers, door te veel vast te houden aan protocollen en principes, is hier een belangrijk instrument.

Ook de plaats waar men verblijft, is volgens ons van groot belang. Hoe kun je gelukkig zijn in een omgeving waar helemaal geen beroep gedaan wordt op zaken buiten jezelf om? Waar je niets hebt om over te praten dan jouw ziekte of gebrek? Gebeurtenissen, voorwerpen, mensen en dieren die extra roering met zich meebrengen, die iets anders dan de beperkingen geven om over te praten, zijn een belangrijke stimulans voor zelfontplooiing en een gevoel van welzijn.