Onze kijk op zorg

Wij streven naar een cultuur waarin sprake is van respect voor elkaar. Een cultuur waarin ruimte is voor het maken van eigen keuzes. We vinden het van wezenlijk belang om samen een fijne leefsituatie te creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Daarbij vinden wij dat mensen zoveel mogelijk architect en regisseur van hun eigen leven moeten kunnen zijn. Daarom kiezen wij er in onze organisatie bewust voor niet alles te organiseren en te beheersen, maar een zekere speelruimte te houden. Dat we er bewust voor kiezen niet alles te organiseren en beheersen wil niet zeggen dat we werken zonder richtlijnen, regels, protocollen en reglementen. Juist het bewaken van de kwaliteit vinden wij erg belangrijk voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en bewoners. Dat wij voldoen aan wet- en regelgeving blijkt uit het PREZO Care keurmerk.

Een grensverleggende visie moet niet te star zijn, tussentijdse wijzigingen mogelijk maken en niet te veel een blauwdruk geven voor de route naar het doel. Ook moet een organisatie utopistische elementen durven inzetten om verre horizonnen aan te geven.

 Je moet in principe niet voor mensen zorgen, maar zorgen dat ze voor zichzelf kunnen en willen zorgen. Te veel zorg is erger dan te weinig zorg.