Ruimtelijke omgeving

De kans dat interactie regelmatig plaatsvindt, kan vergroot worden door het concept van de ruimtelijke omgeving te heroverwegen.
Het huisdier blijkt vooral de vervulling van de behoefte aan gehechtheid te zijn. Dit is in overeenstemming met de beschreven rollen van huisdieren: de vriend, het kameraadje, het liefdesobject, de hechtingsfiguur, voor iemand kunnen zorgen, voor iemand nodig en verantwoordelijk zijn.

Het is nu eenmaal prettiger in een enigszins chaotische, door de leefwereld beheerste, vrolijke omgeving te werken dan in een door de systeemwereld geregelde klinische hospitaalomgeving waar regels en geboden de overhand hebben en vrolijkheid ver te zoeken is. Het op gelijk niveau met elkaar omgaan, als in een familieverband, heeft zoals ieder organisatorisch principe wel enkele nadelen, maar de voordelen van intensief menselijk contact tussen alle categorieën overheersen.