Verklaring

¹De term ‘Dionysisch’ is ontleend aan de Griekse god Dionysus en betekent ‘extatisch’ (ondoordacht, onrustig, onbeheerst). Het tegenovergestelde wordt meestal aangeduid met ‘apollinisch’ (doordacht, rustig, beheerst). Deze termen worden vaak gebruikt om een geestesgesteldheid aan te duiden bij een benadering van een uiting (beeld of geluid).

²Gave om door toeval en intelligentie iets te ontdekken waar men niet naar op zoek is.