Missie en visie

Missie

’t Zuider Stee creëert een fijne leefsituatie waar mensen zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners en cliënten beslissen zoveel mogelijk over invulling van hun eigen leven. Wij ondersteunen hen bij de keuzes die zij kunnen maken. Vanuit ons christelijk geloof werken we met elkaar aan hoop en herstel van het gewone leven.

Visie

‘t Zuider Stee wil mensen helpen om te herstellen. Ons idee is dat je niet te veel vóór mensen moet zorgen, maar dat je er voor zorgt dat zij voor zichzélf kunnen en willen zorgen.

We gaan we uit van een  ‘Ja, tenzij’ cultuur, een constructieve en op verandering gerichte manier van werken waarmee we ruimte geven aan verbeteringen die bijdragen aan een goede leef- en woonomgeving van de cliënt. Daarom zijn in de visie van ’t Zuider Stee zijn drie concepten leidend:  Herstelvisie, Eigen Regie en Driehoekskunde[1].

Cliëntbelofte

Bij ’t Zuider Stee ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. Wij gaan uit van een goede samenwerking tussen jou en voor jou belangrijke anderen en medewerkers. Dat betekent dat we altijd proberen om ideeën of wensen van jou en voor jou belangrijke anderen, uit te werken voor een fijne leefsituatie.

Kernwaarden:

Betrokken       

  • Extern: Jouw verhaal raakt ons! Daarom willen we betrokken zijn op jouw leven en je helpen op je eigen weg.   
  • Intern: Ook als collega’s zijn we op elkaar betrokken. Daarom leven we met elkaar mee bij persoonlijke gebeurtenissen, in voor- en tegenspoed.

Samen

  • Extern: We zijn met elkaar verbonden door geloof, hoop en liefde. We kennen en begrijpen jouw achtergrond. In de begeleiding is er daarom ruimte om te praten over het geloof. Ook willen we graag met betrokkenen, kerk en ketenpartners, verbonden zijn.
  • Intern: We werken als collega’s vanuit geloof, hoop en liefde. We zijn veelkleurig. Dat zie je terug in de verschillende achtergronden. We waarderen de verschillen en ontmoeten elkaar in dat wat ons verbindt. Deze diversiteit kan ons helpen in de omgang met onze cliënten.

Gelijkwaardig

  • Extern: We zijn allemaal mensen en herkennen elkaars kwetsbaarheid. Daarom komen we naast je staan op jouw weg. We geloven dat dat zorgt voor vertrouwen en bevorderend is voor herstel.
  • Intern: Als collega’s zijn we gelijkwaardig en benutten we elkaars kennis. Ieders bijdrage en mening wordt op waarde geschat, onafhankelijk van opleiding of positie. Uiteraard heeft iedereen wel zijn of haar eigen verantwoordelijkheden.

Open

  • Extern: Iedereen is welkom. Wij proberen niet in hokjes te denken. Wij werken inclusief waardoor cliënten ongeacht hun problematiek samen kunnen leven en wonen. Dat geeft een bijzondere dynamiek waarbij cliënten elkaar ook kunnen ondersteunen en niet alleen hulpvrager zijn.
  • Intern: We luisteren naar elkaar en staan open voor feedback en andere meningen. We geloven dat we daar allemaal beter van worden.

Vernieuwend

  • Extern: Ideeën om de zorg te verbeteren proberen we uit. We geloven niet in standaardoplossingen. Wij organiseren de zorg rondom de cliënt vanuit de herstelbenadering. En we doen graag iets extra’s voor doelen en dromen van onze bewoners en cliënten. We zetten in op bevordering van de deskundigheid van alle medewerkers.
  • Intern: We kijken wat beter kan in onze samenwerking en in de zorg aan onze cliënten en bewoners. Samen maken wij ’t Zuider Stee.

[1] Driehoekskunde beschrijft de ideale verhouding tussen cliënt, verwant en hulpverlener.