De ja cultuur

Wij staan voor van een ‘ja-cultuur’
Dat is ‘veranderingerichte’ manier van organiseren. Dat betekent dat wij openstaan voor ideeën of wensen van bewoners, cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers. De vernieuwingen dragen bij aan een goede leefwereld binnen ZuiderStee. Onze basishouding bij vragen is: ‘Ja, tenzij’.

Het uitgangspunt in onze zorg is het levensgeluk van bewoners en cliënten
We dagen bewoners, cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers uit om flexibel te zijn, om in te spelen op steeds wisselende vragen en omstandigheden, om in te gaan op wat op dit moment nodig of gewenst is.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world