Herstel Ondersteunende Zorg

ZuiderStee medewerkers werken vanuit de Herstelvisie. Deze visie geeft richting en kaders aan het begeleidingsproces. Vanuit de mogelijkheden van de cliënt / bewoner wordt gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Meer grip en regie op het eigen leven: persoonlijke groei, opnemen van taken en rollen, keuzes kunnen maken. Geloof, hoop en liefde zijn hierbij belangrijke perspectieven. Maar ook de verbondenheid met anderen: contact met familieleden, vrienden en meedoen in de samenleving. Belangrijk voor de herstel ondersteunende benadering is dat de leefwereld, het levensverhaal, de wensen, behoeften, krachten en mogelijkheden van de mensen die werken aan hun herstel leidend zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world