Triple C

Juist voor de bewoner of cliënt met een verstandelijke beperking en of een langdurige psychiatrische hulpvraag. Menselijke behoeftes zijn het fundament van de Triple-C methode. Problemen worden gezien als uitingen van onvervulde behoeften. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Binnen de Triple-C methodiek wordt gewerkt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, waarin menselijk en wenselijk gedrag wordt voorgeleefd.

Probleemgedrag wordt aangepakt op basis van drie pijlers:

• Het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.
• Competentieopbouw aan de hand van een betekenisvolle daginvulling.
• Probleemgedrag wordt gezien als het resultaat van onderliggende, onvervulde menselijke behoeften.

Zuiderstee is begonnen met het opleiden van medewerkers van dit mooie begeleidingsmodel.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world