Christelijke identiteit

Onze organisatie heeft een christelijke identiteit. Omdat bewoners de drempel naar een reguliere kerkviering soms erg hoog vinden, organiseren we eens in de twee weken een zogenaamde Groot Nieuws bijeenkomst op onze eigen locaties. Aan de hand van actuele thema's wordt tijdens deze bijeenkomsten gezongen en uit de bijbel gelezen. Ook delen we lief en leed met elkaar. We willen voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten. Groot Nieuws is laagdrempelig met veel persoonlijke aandacht, we bemoedigen elkaar en leren van elkaar. Daarnaast is er ook ruimte voor individuele vragen en gebed. Alle bewoners en cliënten die willen groeien in hun geloof zijn van harte welkom om met ons mee te doen. Af en toe maken we gezellig met zijn allen een uitstapje. Dan gaan we bijvoorbeeld naar een concert of een bijzondere kerkdienst.

Binnen 't Zuider Stee organiseren we altijd een gezamenlijke kerstviering waarbij vrienden en familie van onze bewoners en cliënten van harte welkom zijn. Met Pasen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het paasfeest.

Meer informatie over Groot Nieuws ontvangen? Stuur dan een mail naar  onze pastoraal medewerkster, mevrouw Andrea Lootsma op a.lootsma@zuiderstee.nl.