Christelijke identiteit

Christelijke mensvisie

Wij als ’t Zuiders Stee zijn een (Protestants) Christelijke organisatie en geloven dat God de schepper is van hemel en aarde en de mens heeft geschapen naar Zijn eigen evenbeeld. Dit betekent dat we als mensen waardevol zijn en dat we zorg mogen dragen voor elkaar. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten.

Wij geloven dat mensen zich mogen ontwikkelen in relatie met God, medemensen en de samenleving.
Dit komt tot uiting wanneer wij onze verantwoordelijkheid nemen in het zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan. God lief hebben boven alles en  je naaste lief hebben als je zelf is hierin een uitgangspunt.

Omdat bewoners de drempel naar een reguliere kerkviering soms erg hoog vinden, organiseren we eens in de twee weken een zogenaamde Groot Nieuws bijeenkomst op onze eigen locaties. Aan de hand van actuele thema's wordt tijdens deze bijeenkomsten gezongen en uit de bijbel gelezen. Ook delen we lief en leed met elkaar. We willen voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten. Groot Nieuws is laagdrempelig met veel persoonlijke aandacht, we bemoedigen elkaar en leren van elkaar. Daarnaast is er ook ruimte voor individuele vragen en gebed. Alle bewoners en cliënten die willen groeien in hun geloof zijn van harte welkom om met ons mee te doen. Af en toe maken we gezellig met zijn allen een uitstapje. Dan gaan we bijvoorbeeld naar een concert of een bijzondere kerkdienst.

Binnen 't Zuider Stee organiseren we altijd een gezamenlijke kerstviering waarbij vrienden en familie van onze bewoners en cliënten van harte welkom zijn. Met Pasen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het paasfeest.

Meer informatie over Groot Nieuws ontvangen? Stuur dan een mail naar onze pastoraal medewerker, Daniel Dijkman op d.dijkman@zuiderstee.nl.