Privacy

Een belangrijk onderdeel in het leven is het recht op privacy. Dit heeft te maken met kwaliteit van leven en het kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontplooiing van mensen. Zeker ook voor mensen met een beperking of aandoening.

Iedereen heeft recht op privacy. Dit recht bestaat uit 2 onderdelen namelijk: privacy met betrekking tot informatie en ruimtelijke privacy.

Voor wat betreft de informatie zal het Zuider Stee altijd uitdrukkelijk en zo nodig schriftelijk toestemming vragen aan de bewoner. Dit kan nodig zijn wanneer aan derden informatie verstrekt moet worden of wanneer wij zelf informatie nodig hebben bijvoorbeeld van een behandelend arts. Bij de opname/intake procedure komt dit uitgebreid aan de orde. Maar ook dat we de papieren- en digitale informatie met persoonsgegevens optimaal beveiligd hebben zodat niemand hierbij kan komen.

Bij Ruimtelijke privacy gaat het natuurlijk om de eigen woonruimte, een eigen sleutel hebben en b.v. alleen douchen en alles wat daar mee te maken heeft. Medewerkers zullen altijd van te voren toestemming vragen om binnen te mogen komen in het appartement. Hierbij kan het voorkomen dat de privacy beperkt wordt (ook altijd weer in overleg) als er een reële inschatting is van risico of gevaar of in het kader van begeleiding noodzakelijk is. Ook kijken we bij ’t Zuider Stee naar de inzet van stagiaires en vrijwilligers, zij zijn alleen aanwezig wanneer ze daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de zorg en ondersteuning. Wanneer zij aanwezig zijn alleen voor hun eigen leerproces vragen we de bewoner eerst om toestemming. Dit geldt eigenlijk voor alle relatieve buitenstaanders van de bewoners.