Raad van Commissarissen

Per 01-01-2017 bestaat de Raad van Commissarissen uit:

De heer C. Wijker (voorzitter)

Mevrouw M. Janus-Maaskant (vice voorzitter)

Mevrouw P.D. Postma-Huiskamp