Kwaliteit

Onze woonvormen voldoen aan alle geldende kwaliteitseisen; wij werken volgens een kwaliteitsstatuut. Een belangrijke taak is de bewaking van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering daarvan. Wij werken daarom continu aan een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Dit wordt mede gerealiseerd door een goede samenwerking en open communicatie met ouders en andere betrokkenen. De bedrijfsvoering vindt op structurele en verantwoorde wijze plaats. Niet voor niets beschikken we over het PREZO Care keurmerk www.perspekt.nu

Cliëntvertrouwenspersoon & onafhankelijke cliëntondersteuning

Soms kun je je kwetsbaar voelen wanneer je begeleiding nodig hebt. Wanneer je dan tegen zaken aanloopt die jouw herstel in de weg staan, is het belangrijk daarover te praten. Als het te ingewikkeld is om met je begeleider zelf te bespreken, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon (CvP) is voor jou het aanspreekpunt voor vragen over de begeleiding en/of bejegening. Het is een onafhankelijk iemand van buiten 't Zuider Stee. Hij of zij voorziet je van neutraal en objectief advies. Een CvP kan je ook helpen om je vragen bespreekbaar te maken met je hulpverlener. Heb je een Wlz indicatie dan kan je contact opnemen met het Zilveren Kruis: 058 - 291 38 27.

Heb je te maken met dwangmaatregelen? Dan kun je contact opnemen met Liesbeth Koster, zij is   Cliëntvertrouwenspersoon bij Quasir.nl: 085 - 487 4012.

Onafhankelijke cliëntondersteuning van MeeNL biedt advies en informatie, ondersteuning bij het invullen van het persoonlijk leef- zorgplan en kan bemiddelen wanneer u het niet eens bent over de invulling van de zorgvraag. U kunt contact opnemen met Mee Noord op telefoonnummer 058 - 28 44 944 of kijk op www.meenoord.nl.

Klachten

‘t Zuider Stee doet haar uiterste best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de meest optimale zorg te verlenen. Maar soms zijn er zaken waar je als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger vragen of onvrede over hebt, of zelfs niet (helemaal) tevreden over bent. In alle gevallen horen we dit graag en kijken we of er met elkaar tot een oplossing gekomen kan worden.

‘t Zuider Stee streeft ernaar om vragen en klachten van cliënten in eerste instantie mondeling af te handelen, door samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger het gesprek aan te gaan. Hiervoor kun je je wenden tot je persoonlijk begeleider en / of de teamcoach. Als een klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen met een gesprek kan worden afgehandeld, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en door beide partijen ondertekend.

Wanneer er via het gesprek niet tot een voor beide partijen goede oplossing wordt gekomen  dan kunnen cliënten een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier. Dit formulier kun je opvragen bij de interne klachtenfunctionaris. Deze zal vervolgens beoordelen welke stappen er genomen moeten worden en alle betrokkenen de mogelijkheid bieden om hun kant van de zaak toe te lichten. De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een duurzame oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. Deze oplossing wordt op schrift gesteld en gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Hylke Lootsma is klachtenfunctionaris binnen 't Zuider Stee en bereikbaar via
0512- 355 718. Je kunt ook een e-mail sturen naar h.lootsma@zuiderstee.nl . Wij hanteren een reactietermijn van maximaal 4 weken maar doen ons uiterste beste uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

Je kunt als cliënt van ‘t Zuider Stee te allen tijde een onafhankelijke klachtenprocedure starten via Klachtenportaal Zorg. Alle informatie daarover, inclusief de bijbehorende klachtenprocedures, is te vinden op http://www.klachtenportaalzorg.nl.