Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De medewerkers van ’t Zuider Stee zijn bekend met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent o.a. dat zij werken volgens de 5 Stappen zoals beschreven in de Meldcode van het ministerie van WVS.

  1. We verzamelen informatie en leggen dit vast in het dossier;
  2. Er is overleg met een collega/aandachtfunctionaris of Veilig Thuis;
  3. We praten met de betreffende bewoner of cliënt;
  4. Proberen vast te stellen of er inderdaad sprake is van mishandeling/geweld;
  5. We beslissen of we zelf hulp kunnen bieden of het melden bij Veilig Thuis.


In het werkoverleg is hier aandacht voor en er is een aandachtfunctionaris Huiselijk geweld en Mishandeling aangesteld. Voor vragen of overleg kunnen medewerkers zich tot deze functionaris richten.

Alle medewerkers op ’t Zuider Stee hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen persoonlijke informatie over bewoners en cliënten aan anderen mogen geven. Echter, wanneer het om veiligheid gaat hoeven we ons niet aan het beroepsgeheim te houden. Dan geldt het “Meldrecht” voor huiselijk geweld. Ook als de bewoner of cliënt het er niet mee eens is mogen wij bij instanties aangeven dat iemand mishandeld wordt. Dit omdat er vaak mensen mishandeld worden die zichzelf niet (voldoende) kunnen beschermen.