Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De medewerkers van ZuiderStee zijn bekend met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat wij werken volgens de 5 Stappen van de Meldcode van het ministerie van WVS.

  1. We verzamelen informatie en leggen dit vast in het dossier;
  2. Er is overleg met een collega/aandachtfunctionaris of Veilig Thuis;
  3. We praten met de bewoner of cliënt in kwestie;
  4. Proberen vast te stellen of er sprake is van mishandeling/geweld;
  5. We beslissen of we zelf hulp kunnen bieden of het melden bij Veilig Thuis.

In het werkoverleg is hier aandacht voor. Ook is een aandachtfunctionaris Huiselijk geweld en Mishandeling aangesteld. Voor vragen of overleg kunnen medewerkers hier terecht.

Alle onze medewerkers hebben een beroepsgeheim
Wij delen daarom geen persoonlijke informatie over bewoners en cliënten aan anderen. Alleen wanneer het om veiligheid gaat hoeven we ons niet aan het beroepsgeheim te houden. Dan geldt het “Meldrecht” voor huiselijk geweld.

Als iemand mishandeld wordt mogen wij dat aangeven bij instanties
Ook als een bewoner of cliënt het daar niet mee eens is. Het is onze plicht om mensen die zichzelf (niet voldoende) kunnen beschermen, te beschermen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world