Privacy

Een belangrijk aspect in het leven is het recht op privacy
Iedereen heeft recht op privacy; daarom is het ook grondwettelijk bepaald. Het recht op privacy bestaat uit 2 onderdelen namelijk: privacy met betrekking tot informatie en ruimtelijke privacy.

Voor informatie vragen wij altijd nadrukkelijk en zo nodig schriftelijk toestemming
Dit kan nodig zijn wanneer wij informatie van een cliënt moeten delen. Of wanneer wij zelf informatie nodig hebben bijvoorbeeld van een behandelend arts. Bijvoorbeeld voor een opname of intake. Maar ook dat we de papieren- en digitale informatie met persoonsgegevens optimaal beveiligd hebben zodat niemand hierbij kan komen.

Ruimtelijke privacy gaat het om de eigen woonruimte
Zo zullen wij nooit ‘zomaar’ het appartement van een bewoner inlopen. Het voorkomen dat bij bepaalde (veiligheids)risico’s, de privacy beperkt. Daarover vindt altijd overleg plaats.

Wij zetten stagiaires en vrijwilligers in om een bijdrage leveren aan de zorg en ondersteuning
Wanneer er stage wordt gelopen voor het eigen leerproces vragen we de bewoner eerst om toestemming.

Privacy persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met gegevens om. Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Wij vinden het belangrijk om de gegevens van alle relaties, zoals cliënten, sollicitanten of geïnteresseerden op een goede manier te verwerken. Dit geldt ook voor iedereen die onze website(s) bezoekt en gebruikt.

In dit privacy statement staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals een naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s etc. Het zijn gegevens die iets over u als persoon zeggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens (NAW, leeftijd)  en bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid, godsdienst).

Welke gegevens verzamelen wij en wat gebeurt daar mee?

Wij verzamelen persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten, sollicitanten, of (vrijwillige) medewerkers. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor een goede uitvoering van onze zorg- en dienstverlening.

Afhankelijk van de relatie, gebruiken we gegevens voor informatievoorziening of het aanbieden van zorg, maar ook voor verschillende vormen van communicatie.

Maak je gebruik van het contactformulier? Dan slaan we je persoonsgegevens (tijdelijk) op. Dit doen we om je vraag te kunnen beantwoorden of je op een andere manier te kunnen helpen. Je gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding, zodat derden er niet zomaar bij kunnen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben bewaard. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om dossiers van cliënten 20 jaar te bewaren. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben opgeslagen, verwijderen we deze gegevens.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming met externe partijen. Uitzonderingen zijn er wel, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen e.d. Verder delen wij onze gegevens bijvoorbeeld met organisaties voor (financiële) administratie, verzending van post en digitale mailings, beheer van servers en hosten van de website (en vergelijkbare zaken). Wanneer wij gegevens met een overige externe partij delen, vragen we hiervoor expliciet toestemming. Voor klachten over de omgang met je privacy kun je contact opnemen met de Functionaris gegevensbeheer: fg@eleos.nl. Daarnaast is het mogelijk hiervoor contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?

Wanneer je je gegevens verstrekt, heb je ten allen tijde het recht om je gegevens in te zien. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen per e-mail administratie@eleos.nl of per post (Morra 2-16, 9204 KH Drachten).

Wanneer je aangeeft niet langer door ons op een bepaalde manier benaderd te willen worden, zullen wij je afmelden en je persoonsgegevens niet langer gebruiken om je op die manier te benaderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren. Dat betekent dat wij niet altijd kunnen voldoen aan je verzoek voor verwijdering. Dat geldt bijvoorbeeld bij het bewaren van cliëntgegevens in dossiers: Wij zijn verplicht om deze dossiers 20 jaar na afronden te bewaren.

Worden cookies gebruikt op www.zuiderstee.nl?

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De informatie die we via een trackingcode verkrijgen, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te bieden. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Vragen, opmerkingen of klachten over privacy

Onze contactgegevens voor vragen, opmerking en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Eleos, stichting gereformeerde ggz
t.a.v. AVG-functionaris
Zuiderinslag 4C
3871 MR Hoevelaken

088-892 12 13
fg@eleos.nl

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world