Bewoners

Wij vinden het belangrijk om met zijn allen bij te dragen aan een prettige leefomgeving hoe oud of jong je ook mag zijn. Bij ons wonen cliënten van 18 tot 74 jaar hoewel de meeste bewoners tussen de 20 en 35 jaar zijn. Iedereen draagt naar eigen kunnen bij, in het ‘gewone’ leven. We helpen elkaar en leren van elkaar.

Bewoners voelen zich snel thuis bij ZuiderStee
Eenmaal hun plek gevonden blijven cliënten hier vaak jaren met veel plezier wonen. Ons uitgangspunt is: ‘zo gewoon mogelijk’, we nemen pas de regie over wanneer dat niet anders kan en stimuleren tot optimale deelname aan het gewone maatschappelijke leven.

Een Leef!plan naar de persoonlijke behoefte
Samen met ouders, naasten of belangrijke anderen bespreken we de vraag van de cliënt en stellen we de werkpunten op. Daar gaan we samen mee aan de slag en leggen we vast in het zogenaamd Leef!plan. Cliënt en begeleider hebben een exemplaar.

Begeleiding bij begeleid- of beschermd wonen betekent niet dat wij alles uit handen nemen
Wij gaan uit van maximale zelfredzaamheid en eigen regievoering van iedere bewoner waarbij de begeleidingsvraag die is vastgelegd in het Leef!plan, leidend is. We vinden het vanzelfsprekend dat familie en naasten betrokken zijn en veel voor hun verwant op ZuiderStee blijven betekenen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world