Bewoners

Op ’t Zuider Stee, De Remise,  ’t Hem Stee en Merkelân  werken bewoners en begeleiders zij aan zij om een plezierige woon- en werkomgeving te creëren. Iedereen draagt naar eigen vermogen bij aan het reilen en zeilen in en rond de huizen.

De leeftijden van de bewoners lopen uiteen van ongeveer 18 tot 74 jaar, de meesten zijn tussen de 20 en 35 jaar. Eenmaal hun plek gevonden, voelen de mensen zich meestal zo thuis, dat ze hier vele jaren blijven wonen.

Samen met iedere bewoner stellen wij een Leef!plan op. Daarin staan de wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen van de bewoner. Daarnaast staan de werkpunten voor de komende periode er in en leggen we er de afspraken in vast die zijn gemaakt over zorg en welzijn. Onze teamcoaches kijken eventueel mee met de begeleiders en bewoners en kunnen ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld begeleidingsvragen of het schrijven van leef!plannen.